Articles in newspapers and magazines
  • J. Włodarczyk, Towarzystwo Ciemnego Nieba, Wiedza i Życie 5/1993
  • J. Włodarczyk, Chrońmy niebo gwiaździste, Postępy Astronomii 2/1994
  • A. Woszczyk, Chrońmy niebo, Postępy Astronomii 2/1994
  • 19.06.2008 Artykuł w Polskiej Gazecie Wrocławskiej „W ciemności gwiazdy świecą najjaśniej”.
  • 01.2009 Artykuł w miesięczniku Sudety „Potrzeba nieba” opisujący Szkolne Warsztaty Astronomiczne i Projekty Izerskie.
  • 4-16.11.2009 Informacje o otwarciu Izerskiego Parku Ciemnego Nieba:

-artykuł „ Pierwszy w Polsce rezerwat ciemności” Gazeta Wyborcza

- artykuł „ W Górach Izerskich powstał park ciemnego nieba” Rzeczpospolita